Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Cảnh giác trước các âm mưu kích động, chống phá trước thềm Đại hội Đảng

Đăng ngày 14-10-2020 16:03
220 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sau tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, trong các ngày từ 14-16/10/2020 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là giai đoạn, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng mà dân tộc ta đã có được.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH