Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Cần thực hiện giải pháp căn cơ trong xây dựng NTM, đô thị văn minh

Đăng ngày 18-08-2023 22:51
469 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH