Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn cho nhân dân

Đăng ngày 01-04-2023 18:55
201 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/12/2022, Nghị quyết số 33/NQ- HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, giai đoạn 2023-2025 cho các xã, thị trấn thực hiện xử lý rác tại Khu xử lý rác thải tập trung của huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH