Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Cần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, vào cuộc mạnh mẽ hơn từ người dân Hà Linh và Điền Mỹ

Đăng ngày 06-03-2023 15:06
457 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sau một năm cả tỉnh dồn lực cho 4 xã cuối cùng ở huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, xã Hương Lâm và xã Hương Liên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đang chờ thẩm định. Còn lại xã Hà Linh và xã Điền Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn với nhiều tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, vào cuộc mạnh mẽ hơn từ người dân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH