Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số được tái bản có chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung năm 2021

Đăng ngày 10-01-2023 11:02
81 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền Thông tái bản có chỉnh sửa, cập nhật và bổ sung Cẩm nang chuyển đổi số

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH