Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cẩm nang chuyển đổi số

Đăng ngày 09-11-2021 09:56
223 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH