Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cải cách hành chính

Kết quả đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính huyện Hương Khê năm 2021

29-11-2021
Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 2233/SNV-CCHC&CCHC 12/11/2021 của Sở...
Cách tra cứu hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 bằng Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam trên điện thoại

Cách tra cứu hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 bằng Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam trên điện thoại

27-10-2021
Hiện tại, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam đã có tính năng tra cứu hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ. Sau đây là cách tra cứu hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 trên điện thoại.

Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

22-10-2021
Thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế và bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế...

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

15-10-2021
Ngày 11 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số 3402/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ...
Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

05-10-2021
Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116
Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

05-10-2021
Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-09-2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3200/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Cải cách hành chính Qúy III năm 2021

22-09-2021
Báo cáo Cải cách hành chính Qúy III năm 2021

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

22-09-2021
Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

17-09-2021
Ngày 8 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số: 3113/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩn

13-09-2021
Ngày 8 tháng 9 năm 2021 Quyết định số Số: 3110 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số Số: 3509 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

27-08-2021
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Văn bản số 5537/UBND-NC1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.   
UBND Huyện Hương Khê ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

UBND Huyện Hương Khê ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

20-08-2021
Ngày 13 tháng 8 năm 2021, UBND huyện Hương Khê ban hành Quyết định số 9849/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh làm việc tại Hương Khê

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh làm việc tại Hương Khê

16-08-2021
Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra công tác CCHC huyện Hương Khê trong 6 tháng đầu năm 2021. Về phía đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Trần Đình Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía...

Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

16-06-2021
V/v rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch phát triển KCN, CCN của tỉnh.

Hồ sơ ISO_2021

03-05-2021
Hồ sơ ISO_2021
Trên 100 đồng chí tập huấn sử dụng phòng họp không giấy tờ.

Trên 100 đồng chí tập huấn sử dụng phòng họp không giấy tờ.

14-04-2021
Sáng ngày 14/4, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với VNPT Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng phòng họp không giấy tờ (ecabinet) cho các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn. Đồng chí Trần Quốc Bảo, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện về...

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

30-03-2021
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Huyện ủy Hương Khê ban hành Nghị quyết Số 03-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

20-01-2021
Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH