Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Cải cách hành chính Quý III năm 2023

Đăng ngày 15-09-2023 14:37
379 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 366/SNV-CCHC&VTLT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2023; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính quý III năm 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH