Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bổ cứu phong trào làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương bê tông nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường năm 2020

Đăng ngày 17-08-2020 09:53
135 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp Bổ cứu phong trào làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương bê tông nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường năm 2020.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH