Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Báo cáo thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

Đăng ngày 05-05-2023 16:48
141 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 1997/UBND-NC1 ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH