Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 17-07-2023 15:32
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH