Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 29-06-2023 08:16
12 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH