Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Báo cáo Cải cách hành chính quý I năm 2023

Đăng ngày 14-03-2023 16:35
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 366/SNV-CCHC&VTLT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH