Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Báo cáo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 14-06-2023 09:30
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 335/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH