Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Sản phẩm hàng hóa dịch vụ

Ban hành Quy định sử dụng logo, tem và hệ thống nhãn hiệu của Chỉ dẫn địa lý Phúc Trạch dùng cho sản phẩm quả bưởi của huyện Hương Khê

Đăng ngày 01-08-2023 16:25
34 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban hành Quy định sử dụng logo, tem và hệ thống nhãn hiệu của Chỉ dẫn địa lý Phúc Trạch dùng cho sản phẩm quả bưởi của huyện Hương Khê (Ban hành kèm theo Quyết định số 9538 /QĐ-UBND ngày 02 /8/2021 của UBND Huyện Hương Khê)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH