Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Covid - 19

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hương Khê

Đăng ngày 09-09-2021 08:19
3011 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 02 tháng 9 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện Hương Khê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH