Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chính trị - Xã hội

Ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 17-09-2021 09:06
90 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết Số 04-NQ/HU về về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH