Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 28-12-2020 17:56
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH