Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Ban hành Nghị quyết “Một số chính sách phát triển văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025”

Đăng ngày 30-01-2023 09:39
246 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND về “Một số chính sách về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023 – 2025”.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH