Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Ban hành kế hoạch thi đua "cả huyện chung sức xây dựng huyện Hương khê đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn đạt Đô thị văn minh" giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 18-04-2022 10:03
153 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tăng cường nh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn Nông thôn mới, Thị trấn đạt Đô thị văn minh", giai đoạn 2022 – 2025”, như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH