Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Hương Khê giai đoạn 2021 - 2030

Đăng ngày 30-11-2021 15:51
513 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, UBND Huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch Số: 11671/QĐ-UBND về cải cách hành chính nhà nước huyện Hương Khê giai đoạn 2021 - 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH