Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức chuyển đổi số

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-07-2022 15:58
496 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH