Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hương Khê giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 23-11-2021 16:10
647 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, UBND Huyện Hương Khê ban hành Quyết định Số: 11670/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thanh niên Hương Khê giai đoạn 2021-2030

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH