Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Ban Dân vận

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Đình Hùng Ủy viên BTV - Trưỏng Ban Dân vận Ban Dân vận 0912411588 Trandinhhung.hk@hatinh.gov.vn
2 Phan Quốc Lập Phó ban Ban Dân vận 0942783461 phanquoclap.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó ban Ban Dân vận 0972113309 nguyenthimydung.hk@hatinh.gov.vn