Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Bà con nông dân tập trung chăm sóc gần 2.220 ha ngô Đông.

Đăng ngày 10-01-2021 20:22
1041 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vụ Đông năm 2020, huyện Hương Khê gieo trỉa gần 2.220 ha, trong đó ngô sinh khối trên 400 ha. Hiện nay, trên khắp các cánh đồng ở các địa phương trong huyện, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông với hy vọng đạt và vượt năng suất đề ra.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH