Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bà con dân tộc Chứt bản Giàng II, Hương Vĩnh tham quan, trải nghiệm tại bản Rào Tre, Hương Liên

Đăng ngày 21-11-2022 16:12
1015 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Hương Khê về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; dự án truyền thông giảm nghèo và giảm nghèo thông tin năm 2022. Phòng Văn hóa- Thông tin tổ chức cho bà con dân tộc Chứt, bản Giàng II, xã Hương Vĩnh, tham quan, trải nghiệm tại dân tộc Chứt bản Rào Tre, xã Hương Liên.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH