Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Anh Lê Mạnh Hùng, xã Hương Trà, xây dựng thành công Mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng

Đăng ngày 02-08-2020 16:42
1476 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ kinh nghiệm và kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hương Trà, huyện Hương Khê đang tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vào sản xuất, góp phần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng của anh Lê Mạnh Hùng, Thôn Tây Trà là một điển hình như vậy.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH