Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Huyện ủy hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Đăng ngày 18-08-2022 21:16
2202 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 23-HD/BTCHU, ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH