Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

466 điểm cầu, hơn 27.800 đại biểu tham gia Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2021

Đăng ngày 27-10-2021 14:59
148 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 27/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở với 466 điểm cầu và hơn 27.800 đại biểu.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH