Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

42 tập thể, cá nhân được khen thưởng về thực hiện các NQ 25, 35/TW và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng ngày 27-07-2023 16:34
1024 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổng kết “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023”.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH