Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Nông - Lâm nghiệp

21 cán bộ phụ trách công tác khuyến nông cơ sở được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trình độ sơ cấp.

Đăng ngày 30-09-2020 08:14
89 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm đảm thực hiện tốt công tác khuyến nông trên trên địa bàn huyện Hương khê, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật trồng trọt cho cán bộ phụ trách công tác khuyến nông các xã, thị trấn.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH