Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

10 nội dung cần lưu ý trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đăng ngày 28-10-2022 14:19
444 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 16/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó, đã nhấn mạnh 10 nội dung trọng tâm, cần lưu ý trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT từ cấp tỉnh đến cơ sở. UBKT Thị ủy Kỳ Anh tổng hợp để tuyên truyền, phổ biến đến cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở, chi bộ và đảng viên; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong thời gian tới đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH